Na 2 jaar online boutmiddagen, nu weer gezellig in een volle kantine.

Nadere info volgt, maar noteer alvast zaterdag 17 december 2022, aanvang 16.00 uur