Beste leden, donateurs, ouders van (jeugd)leden, supporters en sponsoren,

Op dinsdag 21 april jl. heeft onze premier Mark Rutte in zijn persconferentie laten weten dat
vanaf 29 april voor kinderen en jongeren wat ruimte ontstaat om te kunnen sporten.

* Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder
begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële
wedstrijden en competitie zijn verboden.
Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten
of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

* Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en
onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en
competitie zijn verboden.
Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten
of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.

Wij zouden met alle plezier hier aan mee willen werken, echter hebben we te maken met het
feit dat alle velden niet mogen worden betreden;
nadat de KNVB op 31 maart jl. had besloten dat dit seizoen alle competities niet meer
zouden worden hervat, is logischerwijs en in onderling overleg met de gemeente, besloten
om het groot onderhoud van alle velden naar voren te halen.
Afgelopen periode is aan alle wedstrijd- en trainingsvelden groot onderhoud uitgevoerd. De
velden zijn o.a. ingezaaid/doorgezaaid.
Op veld 2 is dit gebeurd door de firma Bras Fijnaart Groenvoorziening en Cultuurtechniek.
Het onderhoud op de overige velden is door de fa. Dick Klok Cultuurtechiek uitgevoerd.
Ook zijn op het 1e veld de, vorig jaar aangetroffen, zgn. engerlingen nogmaals biologisch
bestreden door een gewasbeschermingsbedrijf.

Een hiermee samenhangend gevolg is dat alle wedstrijd- en trainingsvelden voorlopig niet
kunnen en mogen worden gebruikt.
De gemeente heeft aangegeven, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, dat we er
zeker rekening mee moeten houden dat de velden 5-9 weken niet kunnen worden gebruikt.
Zo rond 1 juni wordt een inspectie uitgevoerd om te bezien hoe de velden er bij liggen.
Als er verder al een uitzondering kan worden gemaakt, dan betreft dit het 2e
veld. Zo rond 15 mei zal worden bekeken of dat het toch mogelijk is om in ieder geval dit veld al eerder te
kunnen gebruiken.
Al met al betekent dit dat wij voorlopig de sportvelden dus niet kunnen gebruiken. Gelet op
de verruimende maatregelen van kabinet voor de jeugd erg jammer, maar er valt niets aan te
doen.

Trainen op ijsbaan?
Gelet op de situatie zijn we in overleg met de gemeente om te bezien of dat er een
mogelijkheid is om trainingen te organiseren op het ijsbaantje.
Dit is nog even afwachten. De gemeente is nl. in afwachting van de nieuwe noodverordening
van de regio Rotterdam-Rijnmond waar na verwachting ook wordt ingegaan op de
buitensportactiviteiten. Aan de hand daarvan zal een protocol volgen van wat wel en niet
mag.

Trainen in de zomerstop
Wanneer de velden door de gemeente worden vrijgegeven (juni/juli), zijn we voornemens om
de leden de gelegenheid te geven om ook in de zomermaanden te kunnen trainen volgens
de dan geldende overheidsmaatregelen. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de
terreinmensen en of dat de trainers en leiders hiervoor tijd en ruimte hebben.

Wat betekenen de coronamaatregelen nog verder voor de vereniging:

*  Naast het feit dat er nog een paar weken slechts zeer beperkt kan worden getraind,
    zullen er dit seizoen naar alle waarschijnlijk geen wedstrijden meer mogen worden
    gespeeld
* We kunnen en mogen elkaar voorlopig nog niet ontmoeten op het complex
* De kantine dient nog vooralsnog gesloten te blijven
* Geen Zuiderdieptoernooi en geen rommelmarkt
* Geen slotdag
* Geen Strandvijfdaagse
* Onzekerheid over de start van het nieuwe seizoen

Naast het gemis van al het spelplezier voor jong en oud (voor zowel voor spelers,
begeleiders als supporters) en zeker ook het gemis van de sociale contacten, hebben al
deze coronamaatregelen ook financiële gevolgen. Er zal een enorme inkomstenderving
ontstaan.

Vanzelfsprekend hebben we ons aangemeld voor de verschillende noodfondsen van de
overheid, maar de eventuele bijdrage hiervan valt in het niet bij het gemis van de inkomsten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en indien daar aanleiding toe is,
ontvangt u weer een update.