Trainers / helpers gezocht !!

Namens de jeugdtrainers en alle jeugdspelers van onze club hebben we een dringende oproep aan alle leden, oud leden, ouders en anderen die de club een warm hart toedragen

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die onze jeugd willen helpen en steunen als coach, leider en trainer, niet alleen voor het nieuwe seizoen maar eigenlijk ook voor de komende jaren. Onze huidige kleine groep trainers bestaat uit een stel enthousiastelingen die niet allemaal even jong meer zijn maar wel 3 x in de week met veel plezier alles doen voor onze kinderen. Echter voor de toekomst is het van belang dat enthousiaste mensen opstaan die het leuk zouden vinden om onze (jonge) kinderen niet alleen beter te leren voetballen maar ze ook de liefde voor het spelletje bij te brengen.


Het (jeugd) bestuur is al jaren bezig mensen te benaderen om ze warm te krijgen voor een rol binnen onze jeugdafdeling als trainer/leider, maar de animo is helaas erg laag. Voor de teams zonder vaste trainers/leiders wordt momenteel zoveel mogelijk gewerkt met lijsten. Deze lijsten zorgen ervoor dat op toerbeurt iemand aanwezig is. Gelukkig werken mensen mee, maar het is verre van ideaal. De kinderen hebben een vast gezicht nodig en niet 8 verschillende. We beseffen ons dat niet iedereen zoveel tijd en energie in onze jeugd kan steken als momenteel bepaalde personen doen, maar hulp is zeker voor de toekomst wel erg hard nodig . 
 
We begrijpen dat velen het druk hebben en geen tijd hebben; we zien dit ook bij vele andere sportverenigingen, maar zoals het de laatste jaren gaat is het simpelweg voor ons niet meer vol te houden. Het gaat niet alleen om het trainen of leiden van een team maar ook de organisatie rondom evenementen voor de jeugd. Een club kan simpelweg niet blijven bestaan door jaar in jaar uit maar te blijven rekenen op dezelfde kleine groep mensen die het in hun dagelijks leven ook druk hebben. We moeten het samen doen en met zijn allen stoppen met de gedachte dat het toch wel wordt gedaan! 

Dus de vraag van onze jeugdspelers is simpel,  WIJ HEBBEN HULP NODIG dus is onze vraag of jullie eens na kunnen denken over wat je kan betekenen voor onze kinderen.
We wensen iedereen een fijne vakantie toe!
Trainers/leiders jeugd VV Stellendam