Op zaterdag 1 juni 2019 is er weer de jaarlijkse rommelmarkt.

We zijn op zoek naar leden, ouders van leden of andere vrijwilligers die

op deze dag ons willen helpen. We zoeken hulp voor het opbouwen,

het helpen verkopen van de spullen en het opruimen.

Achter een kraam staan is dus maar van 09.00 uur tot 13.00 uur

Zonder hulp kunnen we dit niet organiseren.

We zullen in de kantine lijsten ophangen op jezelf op te geven.

De vereniging is van de leden, laten we met elkaar er weer een

mooi evenement van maken !

Vr groet Activiteitencommissie VV Stellendam