Beste VV Stellendammers,

In heel de wereld is Covid nog elke dag onderwerp van gesprek. Het virus laat zich niet zomaar uitroeien en dagelijks zijn er veel nieuwe besmettingen.

Zoals u eerder van ons heeft vernomen hebben wij besloten het complex tijdelijk te sluiten i.v.m. een aantal positief geteste leden. De betreffende spelers zijn direct in quarantaine gegaan en hebben alle regels opgevolgd die de GGD ze heeft opgelegd.

Alle betrokkenen voelen zich natuurlijk niet prettig bij de ontstane situatie. Ook in de privésfeer hebben ze nu, samen met hun huisgenoten, te maken gehad met een strenge quarantaine verplichting.

Het bestuur heeft ook enkele malen contact gehad met de GGD en als vereniging hebben we prima gehandeld.

Gelukkig heeft u net als ons kunnen lezen dat volgens de RIVM er in de buitenlucht weinig tot geen besmettingen hebben plaatsgevonden. Toch zullen we als bestuur op zeer korte termijn de maatregelen nogmaals bespreken en waar nodig aanvullen of verscherpen.

Ook zullen we moeten handhaven daar waar dit noodzakelijk is.

Wij vragen dan ook alle leden, ouders van leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en supporters om de regels op te volgen en altijd de 1,5 meter afstand te bewaren. Dit laatste geldt voor in de kantine, maar ook in de overkapping, tribune en langs de lijn.

Maandag 7 september zijn de trainingen weer gestart en ook de wedstrijden zullen vanaf deze datum weer doorgang vinden, waarbij we ook de RIVM richtlijnen blijven opvolgen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u gerust gesteld bent.

Laten we met z’n allen zorgen voor een veilig en corona-vrij sportcomplex.

Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Bestuur VV Stellendam