Aangescherpte corona maatregelen bij VV Stellendam

Het zal u niet ontgaan zijn dat de corona maatregelen zijn aangescherpt en ook wij als voetbalvereniging hier aan ons moeten houden. Dit in ieder geval voor de komende 3 weken.

Wij zijn genoodzaakt u op voorhand aan te geven dat alle maatregelen echt dienen te worden opgevolgd. Naast dat wij als vereniging verantwoordelijk zijn, zorgt de gemeente ook voor de controle / handhaving van de maatregelen. Indien wij ons niet of niet voldoende aan de regels houden, dan kan de gemeente sancties opleggen. Denk hierbij aan directe sluiting van ons sportcomplex.

We zullen als VV Stellendammers dit samen moeten doen !

De maatregelen :

 • Toeschouwers zijn vanaf 29 september 18.00 uur niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar de thuiswedstrijd van hun sportende kind willen kijken.
 • Als kinderen worden gebracht bij een training of een wedstrijd dienen de ouders het complex direct weer te verlaten en mogen helaas niet blijven kijken.
 • Bij uitwedstrijden van jeugdspelers vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding.  Zij vallen dus niet onder het verbod voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd
 • Naast spelers mogen ook de volgende personen aanwezig zijn bij een geplande wedstrijd / training : trainer / verzorger / vlagger / elftalleider
 • Toegang tot het complex hebben ook het onderhoudsteam, de materiaalman en het bestuur
 • De kantine is gesloten, het is verboden om eigen meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen
 • De bestuurskamer is geopend maar alléén toegang voor het wedstrijdsecretariaat en de bestuursleden
 • Neem als speler zelf drinken mee voor in de rust, de sportkantines zijn overal gesloten
 • Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden
 • Voor jeugdspelers, maximaal 30 minuten voor aanvang aanwezig, voor overige spelers maximaal 60 minuten
 • De kleedkamers zijn geopend, let hierbij op de 1,5 meter afstand. Let op, er zijn verenigingen waar geen kleedkamers beschikbaar zijn, advies aan leider/trainer hierover vóóraf navraag te doen.
 • Na de wedstrijd dienen spelers, begeleiders en scheidsrechters het complex zo spoedig mogelijk te verlaten
 • Het is mogelijk dat bij andere verenigingen ook andere regels gelden, respecteer de regels en volg alle aanwijzingen op
 • Toiletten in hal van kantine zijn geopend
 • Er is voor de seniorenteams in de rust thee, op te halen in de bestuurskamer
 • Geblesseerde spelers mogen niet komen kijken, ook niet op de bank !
 • Er is een corona verantwoordelijke aangesteld. (Krijn Heerschap 06-55854420)

Naast deze nieuwe / aangescherpte maatregelen blijven ook de bestaande maatregelen van kracht.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • houd 1,5 m afstand (niet tijdens het sporten)
 • vermijd drukte
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • schud geen handen
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht

Samen tegen corona met VV Stellendam !